Zdroj: Novinky.cz

Profilová část, školní část, bodování, povinné předměty, volitelné předměty, nepovinné předměty… Čert aby se v maturitních pravidlech vyznal. Maturity jsou složitější než kdy dřív, pokusili jsme se proto přinést jednoduché odpovědi na zapeklité otázky. Včetně té poslední: Co když to nevyjde?Ilustrační fotografieIlustrační fotografie Foto: Profimedia.cz

Kdo zkoušky zadává a vyhodnocuje?

Didaktické testy zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Zadání jednotné ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka je také centrální, jejich vyhodnocení je ovšem v kompetenci školy. O hodnocení školní neboli profilové části rozhoduje maturitní komise.

Musím zvládnout všechny zkoušky, nebo se body sčítají?

Pro každou ze zkoušek i jejích částí je stanovena takzvaná mezní hranice úspěšnosti. Její dosažení či překročení znamená, že student danou zkoušku složil úspěšně. Potřeba je prospět ve všech zkouškách i ve všech jejich částech.

Platí, že k ústní části nepostoupí ten, kdo pohořel v testu?

Ne, k ústní části půjde i tak. Opakovat je potřeba jen tu dílčí zkoušku, u které maturant neprospěl. Může tedy složit ústní část a v opravném termínu v září psát jen didaktický test.

Je možné propadnout z nepovinného předmětu?

Neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky, kterou si maturant vybere nad rámec, bude zapsaný na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává.

 Když to nevyjde? Listí to jistí
Neuspět u maturity není konec světa. Na složení zkoušky dospělosti má každý tři termíny (jeden řádný a dva opravné) a pět let času. V případě neúspěchu se opakuje jen ta zkouška nebo její část, u které maturant neuspěl. To znamená, že kdo například zvládl ústní část zkoušky z českého jazyka a literatury, ale nezískal dostatek bodů v didaktickém testu, napíše si na podzim (nebo třeba i později, chce-li) už jen didaktický test.
Další možností je podat žádost o přezkum. Žádosti o přezkum didaktických testů se zasílají na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 5, 118 12 Praha 1), žádosti o přezkum ostatních zkoušek na místně příslušný krajský úřad. Formulář žádosti je ke stažení na webu maturita.cermat.cz. Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na ministerstvo či krajský úřad odeslat včas. Nejzazší termín odeslání je dvacet dní ode dne konání zkoušky.

A co když maturitu neudělám ani v opravných termínech?

Nic nebrání nastoupit znovu ke studiu střední školy do vyššího ročníku a pokusit se o získání maturity znovu, ať už na původní, či jiné škole.

Používáme sušenky (cookies) k optimalizaci našich webových stránek a služeb.
Cookies settings
POTVRDIT
PRO SUŠENKY MÁME SLABOST
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Technické sušenky

Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

Statistické sušenky

Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.

Marketingové sušenky

Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Save settings