jak soutěž

PROBÍHÁ?

Bez nazvu 3
Lajky
Bez nazvu 3 1

ZAPOJ SE A UŽ ZA 100 LAJKŮ VYHRÁVEJ

Víme, jak je těžké v tomto období zajistit cokoli na svůj maturák. A právě proto jsme se rozhodli vyjít vstříc všem, kteří se zapojí a nedosáhnou na první příčky.

UŽ ZA 100 LAJKŮ TOTIŽ DOSTANEŠ FOTOKOUTEK BASIC NA TVŮJ MATURÁK ZCELA ZDARMA!

Více o fotokoutku PŘIHLÁSIT SE DO SOUTĚŽE

KOUKNĚTE NA FOTKY Z MINULÝCH LET

Čím originálnější fotografie, tím více lajků vám dokáže přinést.

Tak co, už vás napadá, jakou fotku přihlásíte k nám do soutěže?

A o co že se hraje? 🎁

man with banknotes isolated studio min 2 scaled e1661202232747

FINANČNÍ ODMĚNA 1500 KČ

PRO TŘÍDU NEBO TOHO, KDO FOTKU PŘIHLÁSIL!

epiphany day gold crown with shadow min 2 scaled

TITUL MATURANTI ROKU

A KORUNKU MYPROM PRO VÍTĚZE!

erpy min 2 e1587830887759

MATURITNÍ ŠERPY ZDARMA

PRO CELOU TŘÍDU!

Fotokoutek 3 min

FOTOKOUTEK ZDARMA

NA CELÝ PLES!

B54A5245 min 2 scaled e1661201622256

ČERVENÝ KOBEREC ZDARMA

NA CELÝ PLES!

smiley woman showing envelope min 2 scaled e1661202249472

DÁRKOVÉ VOUCHERY MYPROM

SE SLEVAMI NA PLES!

BALONKY MYPROM

600 BALÓNKŮ ZDARMA

NA VÝZDOBU SÁLU!

friends having fun falling confetti min 2 scaled e1661203056443

KONFETY ZDARMA

NA ŠERPOVÁNÍ!

Shazovani balonku min 2 e1597748717283

30% NA VYBRANÉ DEKORACE

NA PLES!

man with banknotes isolated studio min 2 scaled e1661202232747

FINANČNÍ ODMĚNA 1000 KČ

PRO TŘÍDU NEBO TOHO, KDO FOTKU PŘIHLÁSIL!

erpy min 2 e1587830887759

50% SLEVA NA ŠERPY

PRO CELOU TŘÍDU!

B54A5245 min 2 scaled e1661201622256

50% NA ČERVENÝ KOBEREC

NA CELÝ PLES!

Fotokoutek 3 min

FOTOKOUTEK ZDARMA

NA CELÝ PLES!

smiley woman showing envelope min 2 scaled e1661202249472

DÁRKOVÉ VOUCHERY MYPROM

SE SLEVAMI NA PLES!

BALONKY MYPROM

400 BALÓNKŮ ZDARMA

NA VÝZDOBU SÁLU!

friends having fun falling confetti min 2 scaled e1661203056443

50% NA KONFETY

NA ŠERPOVÁNÍ!

Shazovani balonku min 2 e1597748717283

20% NA VYBRANÉ DEKORACE

NA PLES!

man with banknotes isolated studio min 2 scaled e1661202232747

FINANČNÍ ODMĚNA 500 KČ

PRO TŘÍDU NEBO TOHO, KDO FOTKU PŘIHLÁSIL!

erpy min 2 e1587830887759

30% SLEVA NA ŠERPY

PRO CELOU TŘÍDU!

B54A5245 min 2 scaled e1661201622256

30% NA ČERVENÝ KOBEREC

NA CELÝ PLES!

Fotokoutek 3 min

FOTOKOUTEK ZDARMA

NA CELÝ PLES!

smiley woman showing envelope min 2 scaled e1661202249472

DÁRKOVÉ VOUCHERY MYPROM

SE SLEVAMI NA PLES!

BALONKY MYPROM

200 BALÓNKŮ ZDARMA

NA VÝZDOBU SÁLU!

friends having fun falling confetti min 2 scaled e1661203056443

30% NA KONFETY

NA ŠERPOVÁNÍ!

Shazovani balonku min 2 e1597748717283

20% NA VYBRANÉ DEKORACE

NA PLES!

REGISTRUJTE SE A ZAČNĚTE HRÁT!

LAJKY A SRDÍČKA SBÍRÁTE PO NAHRÁNÍ FOTOGRAFIE NA NAŠE PROFILY. ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE JE ZDARMA! SLEDUJTE JE JIŽ NYNÍ!

Velikost fotografie nesmí přesáhnout 5 MB. Povolené formáty jsou .jpg, .jpeg, .png, .gif.

K PROČTENÍ NA DLOUHÉ CHVÍLE

1. Pomocí formuláře výše nám pošlete Vaši společnou třídní fotografii. Není povinnost, aby na fotce byli všichni členové třídy, ale čím více Vás na fotografii bude a čím budete originálnější, tím větší máte šanci na výhru.

2. Fotografii vložíme na naše facebookové/instagramové stránky s vodoznakem MyProm.cz, kde následně můžete pro fotografii hlasovat, sdílet a dále šířit pro potřeby hlasování. Hlavní ceny získají fotografie s nejvyšším počtem hlasů – tedy ty, které budou mít nejvyšší počet “lajků” dohromady.

3. Za hlasy se počítají like u fotky, kterou nahrajeme na náš Facebook/Instagram. 

  • 1 like na fotografii = 1 hlas

4. Hlasování probíhá v termínu od 17.8.2023 – 26.9.2023.

5. Fotografie, které budou mít 100 a více hlasů získají 5% slevu na maturitní šerpy (všechny druhy) a fotokoutek BASIC na ples zdarma (pouze v případě volnosti termínu). Zarezervovat fotokoutek můžete až po oficiálním ukončení soutěže, nikoliv ve chvíli, kdy získáte 100 liků. Fotokoutek zarezervujete prostřednictvím webových stránek a slevového kódu, který Vám zašleme po ukončení soutěže.

6. Je povoleno sdílet námi nahraný odkaz na fotografii skrze Facebook, Messenger, Instagram a další podobné aplikace. Počítají se ovšem pouze “liky” u námi nahraného příspěvku na facebooku/instagramu.

7. Je povoleno na fotografii na Facebooku označovat osoby, které se na fotografii nacházejí.

8. Fotografie budou nahrány na naše facebookové a instagramové profily nejpozději do 24 hodin po obdržení fotografie.

9. MyProm.cz si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografii, která bude využívat placené reklamy na Facebooku/Instagramu, porušovat zásady Facebooku/Instagramu nebo pravidla této soutěže. 

10. Pokud Facebook/Instagram smaže fotografii, která nebude splňovat některou z jeho zásad, soutěžící nemají právo na náhradu škody. Neznalost pravidel a zásad Facebooku/Instagramu neomlouvá.

11. MyProm.cz si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže fotografie, které nebudou splňovat podmínky zařazení do soutěže. 

12. Hlasování je, z důvodu férovosti soutěže, omezeno pouze na území ČR, a proto se budou počítat pouze reálné hlasy obdržené z tohoto území.

13. Výhry nelze směnit za hotovost.

14. Soutěž je určena pro všechny budoucí maturanty 2023 v ČR.

15. Zaslat fotografii můžete od 26.5.2023 a dále pak KDYKOLIV v průběhu soutěže až do jejího ukončení.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Společnost Maturita na míru, s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, PSČ 120 00, IČO: 045 43 513, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 249416 (dále jen „Správce“) je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

E-mailová adresa: info@myprom.cz
Telefonní číslo: 732 729 199
Poštovní adresa: Maturita na míru, s.r.o., Thámova 7, Praha 8, 186 00

III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce bude pro níže uvedené účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

– jméno a příjmení;
– telefonní číslo;
– email;

(dále jen „Osobní údaje“)

IV. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je:
– realizace smluvního vztahu v rámci účasti na Promo akci, která je definována „Úplnými pravidly a podmínkami promoakce Fotosoutěž o titul maturanti roku!” (dále jen „Pravidla“) a s tím se pojícími právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení výhry.

Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování.

V. Příjemci Osobních údajů

Při zpracování Osobních údajů může docházet k jejich poskytnutí třetím stranám, tj. zpracovatelům osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich zpracovatelů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Zpracovatelé osobních údajů, kteří vrámci výše uvedeného účelu zpracovávají Osobní údaje z pověření Správce, jsou konkrétně:

  • Facebook.com

Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.

VI. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Správci zejména právo:

– na přístup k Osobním údajům,

– na opravu nepřesných nebo neúplných Osobních údajů,

– na výmaz Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

– na omezení zpracování Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

– na přenositelnost údajů,

– právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s Vašimi Osobními údaji není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Prostřednictvím kontaktů v ustanovení II. tohoto poučení je Vám v případě nejasností k dispozici náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

VII. Doba zpracování

Správce bude Vaše Osobní údaje zpracovávat po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 2 (dvou) let od započetí Promo akce.
Poté bude zpracováván pouze omezený rozsah Osobních údajů po omezenou dobu 3 (tří) let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Správce, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Maturita na míru, s.r.o.

Úplná pravidla Promo akce „FOTOSOUTĚŽ O TITUL MATURANTI ROKU 2023/24

page1image272868656

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce „Fotosoutěž o titul Maturanti roku 2023/24!“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Promo akce, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PROMO AKCE

Vyhlašovatelem, organizátorem, pořadatelem, provozovatelem a technickým správcem Promo akce „Fotosoutěž o titul Maturanti roku 2023/24!“ (dále jen „Promo akce” nebo „akce“) je společnost Maturita na míru, s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, PSČ 120 00, IČO: 045 43 513, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, sp. zn. C 249416 (dále jen „Organizátor”). Kontaktní adresa Organizátora je Thámova 7, Praha 8, 186 00 (dále jen „kontaktní adresa“).Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Promo akce (dále jen „Pravidla”).

Podmínky účasti

a)  Promo akce se mohou účastnit pouze na svéprávnosti omezené skupiny fyzických osob, třídy, jejichž maturitní ples se koná v roce 2023/2024 s městem na území České republiky (dále jen „účastník“).

b)  Z účasti v Promo akci jsou vyloučeni třídy, jejichž maturitní ples se nekoná ve šk. roce 2023/2024 nebo pokud město, ve kterém studujete, se nenachází na území České republiky

Místo a doba konání Promo akce

a) Promo akce se koná v době od 29.8.2022 00:00:00 hod. do 26.9.2022 20:00:00 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky prostřednictvím sociálních stránek Organizátora (dále jen „místo konání akce“). 

Účast v Promo akci:

a) Účastník se Promo akce zúčastní tak, že pravdivě vyplní registrační formulář uvedený na webových stránkách www.myprom.cz/fotosoutez-pro-maturanty (dále jen ,,registrace“) a nahraje soutěžní fotografii. Do 24 hodin bude fotografie s vodoznakem Organizátora vložena na Facebookové/Instagramové stránky Organizátora. Za účastníka, a tedy i případného výherce, je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v registračním formuláři a která potvrdila souhlas s pravidly promo akce. 

b) Účastník Promo akce je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník z Promo akce vyloučen.

c) Pro účely vyhodnocení Promo akce je účastník identifikován na základě telefonního mobilního čísla a e-mailu, s nímž se zapojil do akce (tedy těch údajů, které uvedl v registračním formuláři).

d) Účastník může registrovat soutěžní fotografii s konkrétním názvem třídy, názvem školy a místem konání akce pouze jednou. V případě zaslání vícera fotek stejným účastníkem účastníkovi nevzniká nárok na výhru v akci. To neplatí v případě, že fotka  Účastníka nebyla do té doby vložena na Facebookové/Instagramové stránky Organizátora.

e) Z důvodu transparentnosti Promo akce mohou být nezbytné osobní údaje Účastníků Promo akce v rozsahu název třídy, název školy a město studia uvedeny na konkrétní fotografii v místě konání akce.

f) Pokud místo konání akce smaže fotografii, která nebude splňovat některou z jeho zásad, soutěžící nemají právo na náhradu škody. Neznalost pravidel a zásad Facebooku/Instagramu neomlouvá.

g) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografii, která bude porušovat zásady Facebooku nebo pravidla této soutěže. 

10) Tato soutěž není jakýmkoliv způsobem sponzorována Instagramem či Facebookem.

11) Na soutěžní fotografii mohou být osoby starší 15ti let.

12) Zapojením do soutěže souhlasíte s pravidly soutěže.

Společná ustanovení pro účast v akci:

Účastník může v případě potřeby využít email info@myprom.cz, přičemž tato služba je k dispozici v pracovní dny PO-PÁ 10:00-17:00h.

Výhry a Mechanika výběru výherců

Do akce jsou vloženy následující výhry:

  • Sleva na taftové maturitní šerpy;

  • Fotokoutek BASIC a jeho kompletní uhrazení mimo fotografií tištěných na místě;

  • Balónky a další dekorace dle umístění;

  • Konfety v počtu maximálně 10 za první místo, 8 za druhé místo a 5 za třetí místo;

  • Finanční hotovost dle umístění v soutěži za první, druhé a třetí místo;

  • kredity na nákup na stránce www.myprom.cz a jejích následných odkazech
  • procentuální slevy na vybrané produkty a služby MyProm.cz, jejichž výše je uvedena na webových stránkách www.myprom.cz/fotosoutez-pro-maturanty za jednotlivá umístění;

Mechanika Promo akce pro získání výhry:

Promo akce je založena na principu sběru hlasů na konkrétní fotografii. Za hlasy se počítá kliknutí na tlačítko “Like” (dále jen “hlas“) v místě konání akce na konkrétní fotografii. Za jeden hlas je považován jeden evidovaný klik na dané fotografii, který se zobrazí při rozkliknutí fotografie. “Likem” neboli hlasem je myšlena jakákoli emoji reakce, která je k dispozici na soutěžní fotografii.

Výhru získá prvních pět účastníků, jejichž počet hlasů bude nejvyšší. Hlasy je možné sbírat jakýmkoliv způsobem, který nevyužívá placené reklamy. Za hlas se počítá každý “like”, který přišel z území ČR. Hlasy, které nejsou z území ČR a využívají falešných profilů, budou od fotky odečítány. Pokud bude počet hlasů získaných mimo území ČR nebo od falešných profilů větší než 30%, Pořadatel soutěže má nárok na diskvalifikaci soutěžícího.

V případě, že počet hlasů nebude stačit k umístění na prvních pěti příčkách, ale počet hlasů bude vyšší jak 100 na dané fotografii, Účastník má nárok na využití ceny útěchy uvedené na těchto stránkách. 

Náklady na dopravu, pokud je potřeba, si každý výherce hradí sám.

Společná ustanovení pro výherce a výhry v akci:

Hlavním identifikátorem výherce je telefonní číslo a e-mail uvedený v registračním formuláři. V případě výhry jsou výherci kontaktování Organizátorem.

Oznámení a předání výhry

a)  Výherci jsou informováni o výhře do 48 hodin formou e-mailu (v případě webové registrace) nebo telefonního čísla;

Účast v Promo akci a zpracování osobních údajů

a) Účast v Promo akci je dobrovolná. Účastník Promo akce odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že byl seznámem s Poučením o zpracování osobních údajů, které je dostupné na www.myprom.cz/soutez.

Závěrečná ustanovení

a) Promo akce se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely.

b) Každý Účastník Promo akce se účastní Promo akce s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Promo akce či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka, si Organizátor vyhrazuje právo účastníka z Promo akce bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).

c) Výsledky Promo akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Promo akci či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Promo akce účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.

d) Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v Promo akci či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.

e) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

f) Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.

g) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Promo akci odložit, zkrátit dobu trvání Promo akce, přerušit nebo zrušit Promo akci bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Předchozí věta se netýká rezervace fotokoutku, který v případě obsazenosti termínu, není možné nahradit. Účastníkovi je tedy poskytnuta kompenzace ve výši až 15% slevy na službu dle jeho výběru na webových stránkách www.myprom.cz.

e) V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním Pravidel bude dostupný na webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Maturita na míru, s.r.o.