Kdo tvoří MyProm?🙋‍♂️🙋‍♀️

Hlavní myšlenkou MyProm je pomáhat maturantům s organizací jejich večera mladým a pozitivním přístupem. To je i jeden z důvodů, proč náš tým již 6 let tvoří lidé ve věku od 18 do 28 let. Takže pokud si přeješ být v mladém a přátelském kolektivu, který má jasný cíl, tak to ti dát můžeme. 

Koordinátoři MyProm
B54A9535 min 2 scaled e1584805413883

Rozumíte naší vizi? 🥅

Naší vizí je stát se součástí kultury středních škol ve všech krajích ČR. Toho chceme dosáhnout pomocí týmu, který se vzájemně inspiruje, motivuje a bere svou práci jako cestu ke splnění si vlastních cílů. Díky tomu chceme tvořit jedinečné akce a příjemné prostředí pro sebe i klienty navzájem.

Práce je pro nás poslání. 🎯

Cestou k naplnění vize je kvalitní interní i externí tým, který bude z dlouhodobého hlediska budovat každoroční tradici na školách. Tohoto výsledku chceme dosáhnout aktivním nasloucháním jednotlivých členů svého týmu, stanovováním cílů, budováním vlastní kultury a v neposlední řadě umožněním členům týmu propojit své sny a cíle s cíli společnosti.

Vcítíte se do našich hodnot? 🦁

Naše hodnoty udávají charakter našich lidí. Pokud je dokážete respektovat, řídit se jimi a naplňovat je, máte vysokou pravděpodobnost stát se naší součástí. ✌️

  • Respekt – Respektuji své klienty i kolegy a to samé očekávám z jejich strany.
  • Empatie – Naslouchám svým zákazníkům i kolegům a snažím se jim pomoci. Uvědomuji si ale, že pomoct můžu jen těm, kteří pomoc chtějí.
  • Soběstačnost – Pokud mám problém, snažím se jej vyřešit sám. Pokud uznám, že to nelze, kontaktuji svého spolupracovníka s vlastním návrhem řešení, vyslechnu jej a následně jej vyřeším.
  • Drive – Jdu si za svým cílem a chci ho dosáhnout, protože až se mi to povede, budu si plnit svou vlastní vizi.
  • Odpovědnost – Jsem zodpovědný za svůj rozvoj, akci, rozhodnutí, chyby i úspěchy. Nehledám oběti ani výmluvy. Jsem zodpovědný za své činy.

A koho vlastně hledáme?🔎

Máš zájem převádět naše myšlenky do grafické podoby a k tomu nám napsat vhodné texty dle zadání? 👌

Rozumíš aspoň v základu Adobe či Canvě? 🖌️

Nedělá ti problém pracovat sám/a? ➕

Pak máš tedy možnost stát se součástí našeho týmu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Ideální jako přivýdělek a praxe při studování vysoké školy, popř. střední grafické školy.

Čím by ses měl vyznačovat? 🔝

✔️ zčásti kreativním myšlením pro tvorbu příspěvků na sociální sítě

✔️ dobrými pravopisnými schopnostmi
✔️ uměním vymyslet nejen hezkou vektorovou grafiku, ale také efektivní, aby splnila zadaný cíl
✔️ umět částečně pracovat s grafickými programy – alespoň Adobe Ilustrator či Canva
✔️ základní znalosti psaní textů
✔️ dodržovat stanovené termíny

Co ti na oplátku nabídneme? 💘

💚 možnost stát se součástí skvělého týmu (když ale nebudeš chtít, nemusíš 😀)
💚 dělat práci z domova nebo ze StartUPových kanceláří
💚 peníze dle vykonané práce – 150,- – 250,-/hod. dle zkušeností
💚 zaškolení a úvod do “našeho” světa a toho, co děláme
💚 možnost podílet se na tvorbě grafik pro další projekty

Mám zájem!

Dokážeš přesvědčit ostatní o svých názorech? 👌
Anebo jsi dříč, který má chuť pomáhat lidem v uspořádání té nejlepší akce? ➕
Naplňuje tě mluvit s lidmi a odmítnutí tě nerozhodí? 💪

Pak máš tedy možnost stát se součástí našeho obchodního týmu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čas na práci si nastavuješ sám, odměna se totiž odvíjí od tvých výsledků.

Čím by ses měl vyznačovat? 🔝

✔️ komunikačními schopnostmi
✔️ sympatičností
✔️ citem pro empatii
✔️ hledáním řešení
✔️ tahem na branku

Co ti na oplátku nabídneme? 💘

💚 možnost stát se součástí obchodního týmu
💚 provize z domluvených dealů (až 15.000,- za deal)
💚 dělat práci z domova (občas se ale na schůzku budeš muset vydat)
💚 osobní rozvoj v komunikaci, obchodu a přesvědčování
💚 školení přímo od majitele firmy
💚 možnost podílet se na rozvoji a dokonce i řízení dalších projektů

Jsme příznivci konzultativního prodeje. 🙏

 
Mám zájem

Máš kreativní myšlení a chtěl bys vytvářet nové strategie, koncepty a exekuovat naší vizi online? 👌

Slova jako strategie, Facebook Pixel, Google Ads, konverze ti nejsou cizí?

Nedělá ti problém pracovat sám/a, delegovat činnosti na ostatní a řídit si svůj čas? ➕

Líbí se ti myšlenka, že bys mohl pracovat z domova, vymýšlet obsah, soutěže, online i offline aktivity pro mladou komunitu středoškoláků? 💪

Pak máš tedy možnost stát se součástí našeho týmu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Ideální jako přivýdělek a praxe při studování vysoké školy.

Čím by ses měl vyznačovat? 🔝

✔️ kreativním myšlením s uměním vzít a “ilustrovat” vizi

✔️ dobrými pravopisnými schopnostmi
✔️ uměním a touhou vymyslet efektivní strategii a implementovat ji
✔️ umět částečně pracovat s grafickými programy – alespoň Adobe Ilustrator
✔️ umět pracovat s WordPress platformou
✔️ základní znalostí Facebook Ads a Google Ads managera
✔️ Rozumět a umět aplikovat pojmy jako WordPress, Facebook pixel, konverze apod.

Co ti na oplátku nabídneme? 💘

💚 možnost stát se součástí skvělého týmu
💚 osobní rozvoj v online prostředí
💚 dělat práci z domova nebo ze StartUPových kanceláří
💚 peníze dle vykonané práce – průměrně 7.000,- za měsíc
💚 zaškolení a úvod do světa maturáků a online prostředí
💚 možnost podílet se na rozvoji dalších projektů

Mám zájem

Máš pocit, že tě baví organizace akcí a pořádal si třeba svůj vlastní ples? 👌
Jsi kreativní, důsledný a nabitý pozitivní energií? ➕
Je organizace tvou silnou stránkou? 💪

Pak máš tedy velkou možnost stát se součástí našeho týmu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by ses měl vyznačovat? 🔝

✔️ pečlivostí
✔️ obětavostí
✔️ citem pro komunikaci
✔️ chutí rozvíjet se v organizaci eventů
✔️ být týmovým hráčem

Co ti na oplátku nabídneme? 💘

💚 možnost stát se součástí skvělého týmu
💚 peníze ihned po akci (od 150,- až 250,- hod. – záleží na rozsahu akce)
💚 dělat práci, kterou si chtěl/a vždycky dělat
💚 osobní rozvoj v koordinátorství eventů
💚 podporu přímo od vedení společnosti
💚 možnost podílet se na rozvoji dalších projektů

Mám zájem

Máš pocit, že tě baví organizace akcí a pořádal si třeba už někdy nějaký večírek? 👌
Jsi důsledný a dá se na tebe spolehnout? ➕
Je organizace tvou silnou stránkou? 💪

Pak máš tedy velkou možnost stát se součástí našeho týmu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by ses měl vyznačovat? 🔝

✔️ pečlivostí
✔️ obětavostí
✔️ citem pro komunikaci
✔️ chutí rozvíjet se v organizaci eventů
✔️ být týmovým hráčem

Co ti na oplátku nabídneme? 💘

💚 možnost stát se součástí skvělého týmu
💚 peníze možno 1x za 14 dní (od 150,- až 250,- hod. – záleží na rozsahu akce)
💚 dělat práci, kterou si chtěl/a vždycky dělat
💚 osobní rozvoj v koordinátorství eventů
💚 podporu přímo od vedení společnosti
💚 možnost podílet se na rozvoji dalších projektů

Mám zájem

UŽ JSME NAŠLI PARŤAČKU!

MOMENTÁLNĚ NIKOHO NEHLEDÁME NA TUTO POZICI.

Jdete do toho?

Životopis zasílejte ve formátu .jpg či .png