Pravidla a podmínky Instagramové soutěže

Podmínky registrace:

 1. Sledovat Instagramový účet @myprom.cz
 2. Registrace do soutěže začíná okamžikem zveřejnění příspěvku a končí 26.05.2022 ve 20:00.
 3. O výhře bude informovat organizátor soutěže oficiálně na svém instagramovém účtu a dále napíše výhercům soukromou zprávu.
 

Podmínky soutěže:

 1. Sledovat Instagramový účet @myprom.cz
 2. Sdílet příspěvek ve svém stories a označit @myprom.cz
 3. Zveřejnění komentáře pod příspěvek s označením minimálně 2 uživatelských profilů

Cena:

 1. Z obdržených komentářů budou náhodně vybráni 3 výherci. 
 2. Výhrou je Fotokoutek Basic v hodnotě 5.000 Kč zcela zdarma.
 3. Výhrou se rozumí doprava, sestavení a obsluha fotokoutku na termín a místo zvolené výhercem. Toto uvedené je zdarma.
 4. Ve výhře není započteno uhrazení vratné zálohy 1.000 Kč k rezervaci, která se vrací ve 100% výši po konání akce.
 5. Výherce si je vědom a souhlasí, že se výhra nevztahuje na cenu tištěných fotografií. Ta zůstává stejná.

Obecné podmínky

• Počet komentářů na jednoho účastníka není omezen.
• Komentář nesmí obsahovat erotickou tématiku nebo vulgární gesta.
• V komentáři je povoleno označovat třetí strany.
• Účastnit se soutěže je možné pouze prostřednictvím sociální sítě Instagram.
• Účastnit se soutěže je naprosto dobrovolné.
• Účastníci soutěže se nezavazují ke koupi žádného zboží ani služby.
• Do soutěže budou zařazeni pouze účastníci, jejichž komentáře splňují podmínky stanovené těmito pravidly.
• Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné nepřijetí komentáře, zprávy či příspěvku od soutěžících.
• Výhru nelze směnit za peníze.
• Výhra je nepřenosná.
• Výhru lze uplatnit pouze v internetovém obchodě https://myprom.cz/fotokoutek-na-ples/.
• Výhra sestává z produktů uvedených v těchto podmínkách a Instagramovém příspěvku vyhlašující soutěž.
• Jakákoli případná změna výhry závisí zcela na uvážení pořadatele.
• Pořadatel soutěže si ponechává právo na změnu výhry za jiný produkt ve stejné nebo vyšší hodnotě v případě, že z kapacitních důvodů nebude možné produkt zajistit.
• Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu do 28 dnů od ukončení soutěže. Pokud nebude možné výherce kontaktovat anebo neodpoví do 14 dnů od kontaktování, výhra mu propadá.
• Je zakázáno používat vulgární výrazy.
• Zúčastnit soutěže se mohou všichni obyvatelé České republiky starší 15 let s výjimkou zaměstnanců společnosti MyEvent, s.r.o. a jejich rodinných příslušníků.
• Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na internetových stránkách pořadatele a na jeho oficiálních profilech na síti Instagram, Facebook.
• Registrovaní i následní vítězové budou vybráni Pořadatelem.
• Neexistuje žádná možnost přezkoumání výsledků či jakékoliv odvolání se proti nim.
• Soutěžící souhlasí s použitím veškerého jimi zveřejněného obsahu a materiálu pro případné budoucí marketingové použití pořadatelem.
• Výhra nezahrnuje slevu na cenu tištěných fotografií, která je minimálně 80 Kč/ks.

• Veškerá autorská práva související se soutěží náleží pořadateli.
• Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram nebo Facebook a nijak s nimi nesouvisí.
• Společnost Instagram a Facebook je kompletně osvobozena od závazků soutěže.
• Vyhlašovatel má právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo upravit tyto podmínky. Po jakékoliv změně či úpravě jsou podmínky okamžitě platné.
• Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.
• Zúčastněním soutěže soutěžící souhlasí se všemi těmito podmínkami.

Pořadatel soutěže je Maturita na míru, s.r.o.
V Praze 10.05.2022